DMITRIJ HLADKÝ


"Školím lidi ve veřejném i soukromém sektoru již osm let, z čehož poslední rok skrze meditaci rozvíjím všímavost u svých studentů, kteří si tak pochvalují mj. větší efektivnost ve studiu. Momentálně jsem čerstvým absolventem ročního lektorského výcviku RMT (programu rozvoje všímavosti v komunikaci a vztazích), který mě jakožto lektora důkladněji provedl světem mezilidské komunikace. A právě tohoto obrovského světa plného barev se prostě nestačím nabažit! :)"