RMT Basic - Milan TomešRMax Fraenkl

Základní osmitýdenní kurz

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti?

Zveme Vás na účast v 8-týdenním programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi.

Program je navržen tak, aby Vám pomohl stát se sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Vědecký výzkum prokázal, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti (více informací níže).

Skupina je omezena na 12 lidí. Registrovat se můžete skrze náš rezervační systém. Těšíme se na Vás

INFORMACE O LEKTOROVI

Kurz bude pod vedením Milana Tomeše, který je jedním z prvních úspěšných absolventů lektorského kurzu RMT. Milan je v současné době v procesu dokončování lektorské kvalifikace a jedná se o první osmitýdenní RMT kurz pod jeho vedením. Z tohoto důvodu tento kurz můžete absolvovat s 50% slevou (další kurzy již budou probíhat za plnou cenu).

CO SI Z KURZU ODNESETE:

  • Osvojíte si techniky, které Vám pomohou lépe psychicky zvládat každodenní situace.

  • Naučíte se pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi (např. během náročného jednání, pohovoru, zkoušky, spolupráci na důležitém projektu, apod.)

  • Naučíte se také lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

  • Pokud jste spíše introvertní typ, účast v RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

  • Bude také hodně prostoru pro diskuse ve skupině. Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.

  • Naučíte se relaxovat i v časové tísni.​​​​​​​


PROGRAMU KURZU:

Program zahrnuje 8 týdenních setkání (8 x 2h) a jeden celodenní seminář (6 h). Každá hodina je zaměřena na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomocí doprovodných nahrávek i instrukcí ihned zavést do svého každodenního režimu. Na začátku výcviku také obdržíte pracovní skripta. Po úspěšném absolventi výcviku obdržíte certifikát o absolvování.

1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak mohu využít druhé lidi k rozvoji své všímavosti? Jak lépe naslouchat druhým lidem?

2. týden: Tělo, Rekapitulace & Vděčnost: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?

3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám/a sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?

4. týden: Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?

5. týden: Překonávání napětí ve společnosti: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nesvobodně?

6. týden: Uvědomění silných & slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu? Jak zlepšit své prezentační dovednosti?

7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?

8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness živou ve svém životě? Jak se připravit na nenáročně životní situace?

+ Celodenní seminář (obvykle v 6. nebo 7. týdnu): Opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupiněCO JE TO MINDFULNESS:

Mindfulness, neboli všímavost můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost jako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.


PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině. Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

TERMÍNY KURZU A PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:

Mindfulness Club (U letenského sadu 6, Praha 7)

Týdenní setkání: Vždy v úterý od 7. 4. do 2. 6. 2020., 18:30 - 20:30, (s výjimkou 28. 4. - to je pauza)
Víkendové setkání: Neděle 17. 5. 2020 9:00 - 16:00

Případné absence v kurzu (včetně víkendového kurzu) bude možné po domluvě nahrazovat v paralelních skupinách.

Výše příspěvku na seminář:

Základní: 2 900 Kč (zlevněno 50 % z původních 5 800 Kč)

Zlevněný (studenti, důchodci, matky samoživitelky): 1 900 Kč (zlevněno 50 % z původních 3 800 Kč)

Absolventi výcviku (kteří již programem jednou prošli a rádi by si ho zopakovali): 1 400 Kč (zlevněno 50 % z původních 2 800 Kč)

TERMÍNY KURZŮ:

Seznam všech dostupných termínů kurzu naleznete na v menu pod "KURZY".

VÝZKUM V OBLASTI RMT

RMT Basic je od svého vytvoření úzce spojený s vědeckým výzkumem, který prokázal jeho příznivé účinky pro zvýšení všímavosti a sebe-laskavosti, snížení stresu a řadu dalších. Více informací o výzkumu naleznete zde:

LEKTOŘI KURZŮ:

U každého konkrétního kurzu naleznete i informace o lektorovi. Seznam vše lektorů kvalifikovaných pro vedení základních RMT kurzů naleznete zde: