KURZY

Relational Mindfulness Training (RMT) pomáhá radostněji a plněji žít v osobních i profesních vztazích a lépe zvládat výzvy, které s sebou vztahy přináší. Tohoto cíle dosahujeme tréninkem všímavosti v mezilidské interakci. Rozvíjíme schopnost pravidelně se zastavovat, když jsme s druhými (dělat tzv. "mikro-pauzy") a jasněji si uvědomovat co v těchto situacích odehrává uvnitř nás i v ostatních lidech. Díky tomu můžeme upravovat naše jednání tak, aby to bylo prospěšnější pro nás i pro naše okolí. 

Momentálně nabízíme 3 úrovně výcviku v rámci RMT dle pokročilosti účastníků.

TYPY KURZŮ RMT

RMT Basic

(osmitýdenní kurz)

Posílíte svoji sebe-důvěru a nadhled v mezilidských vztazích, naučíte se zvládat stres v komunikaci a poznáte spoustu skvělých lidí. 


RMT Advanced

(čtyřměsíční kurz)

Rozvinete schopnost pozorumět druhým a vyjadřovat i prosazovat své potřeby v souladu s ostatními. Naučíte se elegantně zvládat konfliktní situace.RMT Lektorský kurz

(roční výcvik pro lektory)

Získáte kvalifikaci pro vedení základního osmitýdenní kurzu RMT basic, včetně všech základních praxí všímavosti a laskavosti.


RMT Kurzy

RMT (8 týdenní kurz)

Max Fraenkl | Pardubice