RMT Advanaced

(Pokročilý čtyřměsíční kurz)

Čtyřměsíční pokročilý kurz Relational Mindfulness Training (RMT) Advanced Vám pomůže porozumět druhým lidem a vyjadřovat i prosazovat své potřeby v souladu s ostatními. Naučíte se zvládat konfliktní situace a stanete se opěrným bodem pro své okolí. Osvěžíte si také všechny klíčové praxe a principy základního kurzu.

Pokročilý RMT kurz zahrnuje 4 víkendová setkání (2 dvoudenní a 2 jednodenní). Díky bohaté časové dotaci a podpoře domácí praxe dostanete velkou podporu pro udržitelné rozvinutí všímavosti ve Vašem životě. Více informací o náplni i praxích v kurzu naleznete níže.

Momentálně nemáme žádný termín vypsaný. Další kurz pravděpodobně vypustíme na podzim 2020 / jaře 2021. Pokud máte předběžně zájem o účast, napište nám na events@mindfulnessclub.cz

INFORMACE O LEKTORECH:

Kurzem vás provedou hlavní lektoři a tvůrci RMT Marek Vich, Ph.D. a Jan Burian, Ph.D..

Marek Vich
Marek Vich

  CO SI Z VÝCVIKU ODNESETE:

  • Budete schopni vést základní osmitýdenní kurz RMT. Získáte bohatou podporu formou pravidelných nácviků všech praxí obsažených v kurzu, podrobných lektorských skript a individuálních supervizí.

  • Osvojíte si nezbytné základy i vytváření a vedení kratších kurzů všímavosti zaměřených na individuální praxi.

  • Osvojíte si účinné metody pro všímavé vedení porad a diskusí.

  • Podstatně prohloubíte praxi přátelství k druhým (loving-kindness) a k sobě (self-compassion).

  • Prohloubíte schopnost empatie a řešení konfliktů ve skupině. Upevníte své sebevědomí ve společnosti. Prozkoumáte a pochopíte vzorce a automatické reakce, které ovlivňují vaše jednání v mezilidských vztazích.

  • Budete schopni vést druhé vlastním příkladem, odpovídat na individuální potřeby účastníků a efektivně facilitovat skupinu.

  • Podpoříte a stabilizujete svoji osobní praxí všímavoti.

OBSAH VÝCVIKU:


1) PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ:

Sedm víkendových setkání + jedno pětidenní setkání (celkem 130 hodin) na nichž se postupně zaměříme na všechna klíčová témata související s rozvíjením všímavosti a plně Vás vybavíme pro vedení vlastního kurzu.

Detailně probereme a prakticky nacvičíme všechny prvky základního RMT kurzu. Hlavní část nácviku bude probíhat v menších pracovních skupinách, ve kterých budete praxe vést a zároveň si budete dávat vzájemnou zpětnou vazbu. Budete také mít možnost vést jednotlivé praxe před celou skupinou a dostávat zpětnou vazbu. Jedná se o tyto praxe:

 • Základní i pokročilé praxe rozvoje všímavosti ve dvojicích (tzv. všímavý rozhovor v jeho nejrůznějších variacích, včetně nácviku všech druhů instrukcí a mikro-praxí, které mají za cíl pomáhat účastníkům rozvíjet všímavost).

 • Praxe rozvoje všímavosti ve skupině (dynamický kruh, rozvoj vděčnosti ve skupině, všímavé hry ve skupině).

 • Individuální meditace (základní meditace "chvilka pro sebe", body-scan, praxe dechu, praxe vnímání myšlenek a pocitů, praxe přátelství k sobě, praxe přátelství k druhým, všímavá chůze, rekapitulace, zkoumání motivace do praxe).

V kurzu za také zaměříme na stěžejní části pokročilého RMT (analýza a sdílení osobních potřeb a postojů, zkoumání hranic ve vztazích, pokročilé meditace přátelství, pokročilé dynamické kruhy).

Zaměříme se také na cvičení, která se objevují v klasických programech všímavosti (MBSR, MBCT apod.). Důraz také bude kladen na vedení základních i pokročilých praxí přátelství (laskavosti a sebe-laskavosti).

Setkání budou probíhat střídavě v Praze a mimo Prahu a to zhruba po měsíci až měsíci a půl (viz níže).

Dostanete základ i v oblasti teorie: vědecký výzkum mindfulness, využití mindfulness v organizacích a firmách, propojení všímavosti a psychoterapie, buddhistické kořeny mindfulness, atd.


2) VEDENÍ VLASTNÍHO WORKSHOPU A KURZU:

Součástí výcviku bude uspořádání a následná supervize samostatného 2-hodinového workshopu. Záznam z workshopu bude nahrávaný, na základě náhrávky obdržíte zpětnou vazbu k lektorů i ostatních účastníků výcviku.

Pro získání lektorské kvalifikace dále povedete vlastní osmitýdenní RMT kurz. Tuto podmínku je třeba splnit do konce roku 2021. V průběhu vedení kurzu bude nutné absolvovat alespoň 3 hodiny supervize (na začátku, na konci a v průběhu kurzu) s jedním z lektorů kurzu (supervize jsou zpoplatněny 1000 Kč / h, což činí celkem 3000 Kč za 3 hodiny).


3) ABSOLVENTSKÁ PRÁCE:

Součástí výcviku bude zpracování absolventské práce, která bude zaměřena na reflexi vlastní zkušenosti s vedením jednotlivých praxí a workshopů, bude mít rozsah 8 - 18 normostran.


4) DALŠÍ PRVKY VÝCVIKU:

Zásadní součástí výcviku je vlastní pravidelná (a ideálně každodenní) meditační praxe. Základní literaturou pro všechny účastníky bude výběr kapitol z manuálu "Teaching mindfulness" pro profesionální učitele Mindfulness. Dále Vám doporučíme několik knih ke studiu, z kterých si sami vyberete.

Součástí výcviku je i setkávání ve dvojicích (alespoň on-line) pro společnou praxi a reflexi kurzu v období mezi setkáními celé skupiny. Ocekáváme také, že do získání lektorské kvalifikace absolvujete alespoň jedno týdenní meditační ústraní (kvalitní ústraní rádi doporučíme). Doporučenou součástí kurzu je vedení deníku.


TERMÍNY A TÉMATA VÝCVIKU:

1. termín: 17. - 18. 10. 2020 (Mindfulness Club na Letné):

Úvod do smyslu, struktury i praxí RMT. Opakování základního kurzu. Seznámení a ve skupině. Sdílení záměru, očekávání a potřeb v rámci lektorského kurzu. Zásady zpětné vazby. Nácvik základních meditací v pracovních skupinách.

2. termín: 13. - 15. 11. 2020 (mimo Prahu):

RMT a práce s tělem. Nácvik meditace body-scan a základní meditace (v rámci celé skupiny i v pracovních skupinách). Sdílení a propojení ve skupině, rozvoj vděčnosti. Všímavé procházky a hry. 

3. termín: 12. - 13. 12. 2020 (Mindfulness Club na Letné):

Laskavost, soucit a přátelství. Opakování základních meditací ve velké skupině. Představení praxí přátelství k sobě (self-compassion meditation) a k druhým (loving kindness meditation). Nácvik praxe přátelství k sobě a základních praxí všímavého rozhovoru v pracovních skupinách. Sdílení a propojení ve skupině.

4. termín: 15. - 17. 1. 2020 (mimo Prahu):

Nácvik praxe přátelství k sobě a k druhým v pracovních skupinách. Nácvik základních i pokročilých praxí všímavého rozhovoru ve skupinách.

5. termín: 6. - 7. 3. 2019 (Mindfulness Club na Letné):

Potřeby, komunikace a terapie. Nenásilná komunikace. Propojení všímavosti a terapie. Nácvik základních i pokročilých praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Nácvik dynamického kruhu.

6. termín: 7. - 11. 4. 2019 (mimo Prahu - pětidenní setkání):

Hlubší rozvoj lektorských dovedností. Tři úrovně všímavosti ve vztazích. Nácvik individuálních meditací, všímavého rozhovoru i dynamického kruhu v pracovních skupinách i ve velké skupině. Hlubší meditační práce. Všímavé hry a procházky.

7. termín: 15. - 16. 5. 2021 (Mindfulness Club na Letné):

Supervize vedených workshopů. Nácvik pokročilých praxí všímavého rozhovoru v pracovních skupinách.

8. termín: 11. - 13. 6. 2021 (mimo Prahu):

Supervize vedených workshopů a kurzů (pro ty, kteří již kurz vedli). Motivace a podora v roli lektora MIndfulness. Reflexe a zakončení lektorského kurzu.

Výše zmíněné okruhy a zastoupení praxí se mohou změnit v závislosti na potřebách skupiny. Výraznější změny však neočekáváme.

Všechna setkání obsahují úvodní i závěrečné reflexe formou rekapitulačních meditací, sdílení ve dvojicích i ve skupině. Vedení těchto praxí postupně přenecháme účastníkům kurzu jako další formu rozvoje vlastních lektorských dovedností.

Setkání v Praze:

Mindfulness Club (U letenského sadu 6, Praha 7)

Sobota: 9:00 - 17:00, Neděle: 9:00 - 17:00

Drobné pohoštění v ceně kurzu. Další stravu a případné ubytování si účastníci hradí sami (v Mindfulness Clubu je možné po předchozí domluvě přespat ve vlastním spacáku za cenu 250 Kč / 1 noc.

Setkání mimo Prahu:

Místo ještě bude upřesněno, hledáme dostupné varianty

Pátek: 18:00 - 21:00, Sobota: 8:00 - 18:00, Neděle: 8:00 - 12:00

Drobné pohoštění v ceně kurzu. Ubytování i stravu si účastníci hradí sami. Počítejte prosím s náklady 1000 - 2000 Kč za celý víkend. Budeme se snažit najít cenově přívětivou, ale komfortní variantu - čisté, vybavené a klidné místo v přírodě.


PODMÍNKY ZÁPISU DO VÝCVIKU:

Výcvik je otevřen všem, kteří absolvovali buď některý ze základních kurzů všímavosti (RMT, MBSR, MBCT či jiný mindfulness-based program v odpovídajícím rozsahu) nebo jsou alespoň 2 roky ve výcviku pro psychoterapeuty a nebo se dlouhodobě věnují meditaci všímavosti (vipassana, meditace vhledu apod.).

Do zahájení lektorského výcviku je stále dost času a je možné absolvovat některý ze základních nebo pokročilých kurzů RMT - tím se do kurzu kvalifikujete i bez předchozí zkušenosti a získáte zlevněný vstup (více informací níže).

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU:

Pro absolvování kurzu (získání diplomu absolventa) bude potřeba:

 • Splnit docházku (přípustná absence, kterou není nutné nahradit jsou 2 výcvikové dny, další až 3 výcvikové dny bude možné nahradit na jiných doporučených akcích).

 • Vést dvouhodinový RMT workshop a pořídit z něj zvukový záznam

 • Poskytnout písemnou zpětnou vazbu na workshop (ze zvukového záznamu nebo osobní přítomnosti) alespoň 2 dalším účastníkům v kurzu

Pro získání lektorské kvalifikace (získání osvědčení k vedení základního RMT kurzu) bude absolvovat kurz + splnit následující další požadavky:

 • Vést vlastní základní osmitýdenní RMT kurz s minimálně šesti účastníky + absolvovat alespoň 3 supervize + získat a odevzdat zpětnou vazbu od účastníků tohoto kurzu

 • Napsat absolventskou práci o rozsahu 8 - 18 normostran.

 • Absolvovat týdenní meditační ústraní (dle domluvy).

CENA VÝCVIKU:

Pro přihlášení do výcviku Vás prosíme o úhradu zálohy 20 % za kurzovné. K zaplacení dalších 30 % Vás vyzveme před zahájením kurzu, zbylých 50 % budeme potřebovat uhradit do konce roku 2020. Po uhrazení zálohy máte rezervované místo ve výcviku, záloha není vratná.

ZÁKLADNÍ CENA: 8 800 Kč (20 % ZÁLOHA Z CELKOVÉ CENY 44 000 Kč)

CENA PRO ABSOLVENTY RMT: 8 000 (CCA 20 % ZÁLOHA Z CELKOVÉ CENY 39 600 Kč)

Cena zahrnuje účast na všech osmi setkáních výcviku, výukové materiály (výuková skripta, nahrávky meditací), podporu na mailu či telefonu (vztahující se ke struktuře nebo praxím) po celou dobu trvání výcviku a drobné občerstvení.


DODATEČNÉ NÁKLADY:

 • Ubytování a strava: Cena kurzu nezahrnuje náklady na ubytování a stravu. V případě setkání mimo Prahu počítejte s náklady 1000 - 2000 Kč za celý víkend. Celkem budeme mít 4 setkání mimo Prahu. V případě setkání v Praze je možné po předchozí domluvě přespávat přímo v Mindfulness Clubu (ve vlastním spacáku) za cenu 250 Kč / 1 noc.

 • Povinné supervize: Pro získání lektorské kvalifikace bude v průběhu vedení vlastních kurzů nutné absolvovat alespoň 3 hodiny supervize (na začátku, na konci a v průběhu kurzu) s jedním z lektorů kurzu (supervize jsou zpoplatněny sazbou 1000 Kč / h, což činí celkem 3000 Kč za 3 hodiny).

MOŽNOST ZLEVNĚNÉHO VSTUPNÉHO:

Pokud do zahájení kurzu zvládnete úspěšně absolvovat základní nebo pokročilý kurz RMT, tak máte možnost získat 10% slevu.

Pokud se přihlásíte za základní cenu a do zahájení výcviku stihnete získat certifikát absolventa kurzu, tak se Vám cena doplatků sníží tak, abyste obdrželi cenu pro absolventy RMT.

Všechny termíny dostupných kurzů naleznete zde:

TERMÍNY KURZŮ:

Seznam všech dostupných termínů kurzu naleznete na předchozí stránce.

VÝZKUM V OBLASTI RMT

RMT Basic je od svého vytvoření úzce spojený s vědeckým výzkumem, který prokázal jeho příznivé účinky pro zvýšení všímavosti a sebe-laskavosti, snížení stresu a řadu dalších. Více informací o výzkumu naleznete zde.

LEKTOŘI KURZŮ:

U každého konkrétního kurzu naleznete i informace o lektorovi. Seznam vše lektorů kvalifikovaných pro vedení základních RMT kurzů naleznete zde: