RMT Advanced

Pokročilý čtyřměsíční kurz

Čtyřměsíční pokročilý kurz Relational Mindfulness Training (RMT) Advanced Vám pomůže porozumět druhým lidem a vyjadřovat i prosazovat své potřeby v souladu s ostatními. Naučíte se zvládat konfliktní situace a stanete se opěrným bodem pro své okolí. Osvěžíte si také všechny klíčové praxe a principy základního kurzu.


Pokročilý RMT kurz zahrnuje 4 víkendová setkání (2 dvoudenní a 2 jednodenní). Díky bohaté časové dotaci a podpoře domácí praxe dostanete velkou podporu pro udržitelné rozvinutí všímavosti ve Vašem životě. Více informací o náplni i praxích v kurzu naleznete níže.

Momentálně nemáme žádný termín vypsaný. Další kurz pravděpodobně vypustíme na podzim 2020 / jaře 2021. Pokud máte předběžně zájem o účast, napište nám email na:

events@mindfulnessclub.cz


INFORMACE O LEKTORECH:

Kurzem vás provedou hlavní lektoři a tvůrci RMT Marek Vich, Ph.D. a Jan Burian, Ph.D..

CO SI Z KURZU ODNESETE:

  • Účinné řešení konfliktů: Naučíte se lépe zvládat a účinně řešit náročné a konfliktní mezilidské situace.

  • Zdravé sebevědomí ve vztazích: Rozvinete sebevědomí, které pramení z většího sebepřijetí a přátelského vztahů k sobě i druhým. Získáte větší nezávislost na souhlasu a přijetí ze strany druhých.

  • Rovnováha mezi otevřeností a bezpečnými hranicemi: Naučíte se rozeznávat a komunikovat vlastní potřeby. Říkat NE v situacích, kdy to je zapotřebí a zároveň vnímat i respektovat potřeby druhých (včetně odmítnutí ze strany druhých).

  • Stabilita a udržitelnost všímavosti: Nabídneme Vám množství praktických cvičení i tipů jak zahrnout všímavost do každodenního života. Díky bohaté časové dotaci budeme mít dostatek prostoru na společnou praxi během setkání. Dostanete také soustavnou podporu pro praxi v mezidobí.

Zároveň výrazně zlepšíte schopnosti a kvality, které rozvíjí základní kurz:

  • Práce se stresem a s vlastními emocemi.

  • Naslouchání druhým lidem a odhadnout je.

  • Sebedůvěra při vystupování na veřejnosti.

  • Komunikační dovednosti a rozvinutá schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

  • Schopnost relaxovat i v časové tísni.

O ČEM TO BUDE:

Na kurzu se budeme věnovat praxi řízeného "všímavého dialogu ve dvojicích", kde se učíme lépe naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby.

Budeme se také věnovat tréninku všímavosti i empatie ve skupině. Díky tomu prohloubíme důvěru ve skupině, která je základem kolektivní inteligence a klíčem k úspěšné spolupráci v rodinném životě i pracovním kolektivu. Čím kvalitnější jsou vztahy mezi lidmi, tím složitější problémy je skupina schopna řešit.

Budeme se také učit více poznávat sami sebe. Budeme si všímat svých reakcí a vzorců chování. Neprospěšné reakce a vzorce, které nás stresují a oslabují naše vztahy vztahy budeme postupně opouštět, prospěšné vzorce budeme naopak posilovat. Konkrétně se budeme učit rozlišovat, pojmenovávat a zvládat emoce, zvláště ty, které vznikají ve vztazích. Namísto odporu k nepříjemným emocím nebo závislosti na příjemných emocích se naučíme porozumět potřebám, které se za emocemi skrývají.

Společně si umožníme do hloubky prozkoumat, co ve vztazích potřebujete, abyste byli spokojení, šťastní, naplnění.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Kurz zahrnuje 4 víkendová setkání (2 dvoudenní a 2 jednodenní). Díky bohaté časové dotaci a podpoře domácí praxe dostanete velkou podporu pro udržitelné rozvinutí všímavosti ve Vašem životě. Program zahrnuje:

1) Víkendová setkání: 4 víkendová setkání (2 dvoudenní a 2 jednodenní) o celkovém počtu 36 hodin v období od března do června 2020.

2) Domácí praxe ve dvojicích (je možné i on-line po Skype, Zoom, apod): v průběhu kurzu Vás budeme vyzívat k tomu, abyste se alespoň jedno týdně setkali z jedním z Vašich tréninkových partnerů alespoň na 2 hodiny. Celkově se tedy bude jednat o 11 setkání a o celkovém počtu 22 hodin. Při zapsání na kurz je dobré s tímto časovým požadavekm počítat.

Na víkendových setkáních se budeme věnovat především praxím ve dvojicích a trojicích (všímavý dialog, nenásilná komunikace, nastavování hranic) i ve skupině (dynamický kruh, Bohmův dialog, kruh vděčnosti). Stejně tak nás čeká i řada individuálních meditací (klasické meditace všímavosti, základní i pokročilé praxe přátelství a sebe-laskavosti, analýza vlastních potřeb a postojů, zkoumání motivace do praxe, apod).

Domácí praxe ve dvojicích bude navazovat na víkendová setkání a bude sloužit k lepší integraci všímavosti do Vašeho života. Díky ní také lépe poznáte ostatní členy skupiny. Naučíte se také větší samostatnosti a disciplíně, což je velmi prospěšné pro udržitelný rozvoj všímavosti klíčové. Díky možnosti spojení on-line zde není geografická vzdálenost problém.

Součástí kurzu také bude řada podpůrných materiálů a nahrávek.


PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ:

PRO ABSOLVENTY RMT KURZŮ: Pokud jste absolvovali některý z RMT kurzů a rádi byste rozvinuli vaši všímavost ve vztazích více do hloubky, tento kurz je pro Vás ideální příležitostí.

PRO ZAČÁTEČNÍKY ČI MÍRNĚ POKROČILÉ: Účast v kurzu nutně nevyžaduje předchozí zkušenost s praxí všímavosti nebo meditací. Kurz v každém případě díky své časové dotaci 58 hodin vyžaduje odhodlání. O to více se ale můžete posunout.

PRO POKROČILEJŠÍ MEDITUJÍCÍ NEBO ABSOLVENTY KLASICKÝCH KURZŮ MINDFULNESS (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině.

PRO LIDI, KTEŘÍ INTENZIVNĚ PRACUJÍ NEBO KOMUNIKUJÍ V TÝMECH: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit či předcházet konfliktům v týmu.

PRO LIDI S PSYCHOTERAPEUTICKÝM VZDĚLÁNÍM: RMT dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

TERMÍNY KURZŮ:

Seznam všech dostupných termínů kurzu naleznete na předchozí stránce.

VÝZKUM V OBLASTI RMT

RMT Basic je od svého vytvoření úzce spojený s vědeckým výzkumem, který prokázal jeho příznivé účinky pro zvýšení všímavosti a sebe-laskavosti, snížení stresu a řadu dalších. Více informací o výzkumu naleznete zde.

LEKTOŘI KURZŮ:

U každého konkrétního kurzu naleznete i informace o lektorovi. Seznam vše lektorů kvalifikovaných pro vedení základních RMT kurzů naleznete zde: