Celodenní workshop RMT - Robert Kučera & Max Fraenkl

Celodenní kurz mindfulness ve vztazích a v komunikaci

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti?

Zveme Vás na celodenní workshop programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi. 

Dozvíte se, jak se stát sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Vědecký výzkum prokázal, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti (více informací níže).

Skupina je omezena na 15 lidí. Prosím registrujte se přes náš rezervační systém. Těšíme se na Vás

INFORMACE O LEKTORECH

Kurz bude pod vedením Roberta Kučery a Maxe Fraenkla. Robert je jedním z prvních úspěšných absolventů lektorského kurzu RMT a Max je v procesu dokončování lektorské kvalifikace.

Více informací se dozvíte po kliknutí na jejich fotografii. 

CO SI Z KURZU ODNESETE:

  • Zkusíte si techniky, které Vám pomáhají lépe psychicky zvládat každodenní situace.

  • Naučíte se lépe pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi (např. během náročného jednání, pohovoru, zkoušky, spolupráci na důležitém projektu, apod.)

  • Zjistíte také, jak lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

  • Pokud jste spíše introvertní typ, RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

  • Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.

  • Zjistíte, jak relaxovat i v časové tísni.​​​​​​​CO JE TO MINDFULNESS:

Mindfulness, neboli všímavost můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost jako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.


PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině. Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT je dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

TERMÍNY KURZU A PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:
Prostory P-Pink, 4.p., Dům Techniky, Pardubice (
nám. Republiky 2686, Pardubice)
Datum: Neděle 9. srpna 2020 
Čas: 9:00 - 16:30

Výše příspěvku na seminář: 850 Kč
Zlevněný  příspěvek(studenti, důchodci, matky samoživitelky): 650 Kč

TERMÍNY KURZŮ:

Seznam všech dostupných termínů kurzu naleznete na v menu pod "KURZY".

VÝZKUM V OBLASTI RMT

RMT Basic je od svého vytvoření úzce spojený s vědeckým výzkumem, který prokázal jeho příznivé účinky pro zvýšení všímavosti a sebe-laskavosti, snížení stresu a řadu dalších. Více informací o výzkumu naleznete zde:

LEKTOŘI KURZŮ:

U každého konkrétního kurzu naleznete i informace o lektorovi. Seznam vše lektorů kvalifikovaných pro vedení základních RMT kurzů naleznete zde: