Celodenní workshop RMT - Robert Kučera & Max Fraenkl

Celodenní kurz mindfulness ve vztazích a v komunikaci

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti?

Zveme Vás na celodenní workshop programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi. 

Dozvíte se, jak se stát sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Vědecký výzkum prokázal, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti (více informací níže).

Skupina je omezena na 15 lidí. Prosím registrujte se přes náš rezervační systém. Těšíme se na Vás!

(Součástí workshopu je drobné občerstvení na místě. Na oběd bude v rámci programu vyhrazen dostatečný čas.)

INFORMACE O LEKTORECH

Kurz bude pod vedením Roberta Kučery a Maxe Fraenkla. Robert je jedním z prvních úspěšných absolventů lektorského kurzu RMT a Max je v procesu dokončování lektorské kvalifikace.

Více informací se dozvíte po kliknutí na jejich fotografii. 

CO SI Z KURZU ODNESETE:

  • Zkusíte si techniky, které Vám pomáhají lépe psychicky zvládat každodenní situace.

  • Naučíte se lépe pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi (např. během náročného jednání, pohovoru, zkoušky, spolupráci na důležitém projektu, apod.)

  • Zjistíte také, jak lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

  • Pokud jste spíše introvertní typ, RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

  • Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.

  • Zjistíte, jak relaxovat i v časové tísni.​​​​​​​CO JE TO MINDFULNESS:

Mindfulness, neboli všímavost můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost jako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.


PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině. Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT je dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

TERMÍNY KURZU A PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:
Prostory: P-Pink, Dům Techniky, Parduvice

Datum: Neděle 18. říjen 2020 
Čas: 9:15 - 16:30 (doražte prosím 15 min s předstihem)

Výše příspěvku na seminář: 850 Kč
Zlevněný  příspěvek(studenti, důchodci, matky samoživitelky): 650 Kč


TERMÍNY KURZŮ:

Seznam všech dostupných termínů kurzu naleznete na v menu pod "KURZY".

VÝZKUM V OBLASTI RMT

RMT Basic je od svého vytvoření úzce spojený s vědeckým výzkumem, který prokázal jeho příznivé účinky pro zvýšení všímavosti a sebe-laskavosti, snížení stresu a řadu dalších. Více informací o výzkumu naleznete zde:

LEKTOŘI KURZŮ:

U každého konkrétního kurzu naleznete i informace o lektorovi. Seznam vše lektorů kvalifikovaných pro vedení základních RMT kurzů naleznete zde: